Jógaegyesület Érd

Közgyűlési Meghívó

A Regionális Jóga a Mindennapi életben Egyesület Érd (rövid név: JÓGA EGYESÜLET ÉRD) 2020. ÉVI 2., RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

Kedves Tagok!

Ezúton meghívunk Benneteket a JÓGA EGYESÜLET ÉRD 2020. ÉVI 2., RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

Helyszín: 2030 Érd, Kutyavári út 34. Időpont: 2020. szeptember 26. (szombat) 16:30 óra

Napirendi pontok

  1. A határozatképesség megállapítása. A levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása.
  2. Az Egyesület székhelymódosításának kapcsán az Alapszabály aktualizálása.
  3. Egyebek

A közgyűlés nyilvános, de szavazati joggal csak az egyesület tagjai (rendes tagjai!) rendelkeznek (ld. érvényes Alap Szabály)! A különleges jogállású (pártoló és tiszteletbeli) tagok a közgyűlésen csak tanácskozási joggal vannak jelen, hasonlóképpen a nyilvánosság lehetőségével élő minden más jelenlévőhöz.

Amennyiben a 2020. szeptember 26. (szombat) 16:30 órára, jelen meghívóval összehívott közgyűlést határozatlan képtelenség miatt el kell halasztani, úgy a jelen meghívóval egyidejűen másodszor is összehívásra kerül a közgyűlés a fent meghirdetet napirendi pontokkal:

Helyszín: 2030 Érd, Kutyavári út 34.

Időpont: 2020. szeptember 26. (szombat) 17:00 órára

Felhívjuk a tagság figyelmét arra, hogy az alapszabály értelmében (II. fejezet 2.2) pont 2. bekezdésében foglaltak szerint: „A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlés 30 napon belül történő, másodszori összehívása során az eredeti napirendre felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, ha erre, a napirend mellett az eredeti meghívó kitér”. A meghívót minden rendes tag és tag, korábban szóbeli értesítéssel és elektronikus formátumban is megkapja. A nyilvánosság biztosítására a meghívó a hirdető táblán ki van függesztve, az Egyesület honlapján elérhető és hírlevélben is értesítést kapnak az érdeklődők.
Érd, 2020. szeptember.10

Varga Sára

A Regionális Jóga a Mindennapi Életben Egyesület Érd

(rövidnév:Jógaegyesület Érd) elnöke