www.jogaerd.hu/

KÖZGYŰLÉSI    MEGHÍVÓ

 

A Regionális Jóga a Mindennapi Életben Egyesület Érd (rövid név:JÓGAEGYESÜLET  ÉRD) 2015. ÉVI,  1.sz.  RENDES   KÖZGYŰLÉSÉRE

 

Kedves Tagok!

Ezúton meghívunk Benneteket a JÓGAEGYESÜLET  ÉRD 2015. ÉVI,  1.sz.  RENDES   KÖZGYŰLÉSÉRE

Helyszín: 2030 Érd, Kutyavári út 34.               Időpont: 2015. május 09. (szombat) 17:00 óra

Napirendi pontok:

1) A határozatképesség megállapítása. A közgyűlés tisztségviselőinek a megválasztása: levezető elnök, szavazat számláló bizottság, jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása.

2) 2014. évi éves beszámoló

3) 2014. évi éves pénzügyi beszámoló közhasznúsági melléklettel (tartalmazza: A, mérleget, B eredmény kimutatást, C kiegészítő mellékleteket)

4) 2014. évi közhasznúsági jelentés és beszámoló az 1% felhasználásáról

5) 2015. évi költségvetés

6) 2015. évi tervek

7) Egyebek

A közgyűlés nyilvános, de szavazati joggal csak az egyesület tagjai (rendes tagjai!) rendelkeznek (ld. érvényes Alap Szabály)! A különleges jogállású (pártoló és tiszteletbeli) tagok a közgyűlésen csak tanácskozási joggal vannak jelen, hasonlóképpen a nyilvánosság lehetőségével élő minden más jelenlévőhöz.

 

Amennyiben a 2015.május 09. (szombat) 17:00 órára,  jelen meghívóval összehívott közgyűlést határozatlan képtelenség miatt el kell halasztani, úgy a jelen meghívóval egyidejűen másodszor is összehívásra kerül a közgyűlés a fent meghirdetet napirendi pontokkal:

Helyszín: 2030 Érd, Kutyavári út 34.

Időpont: 2015. május 09. (szombat) 17:30 órára

Felhívjuk a tagság figyelmét arra, hogy az alapszabály értelmében (VI. fejezet 1§ 5.) pont foglaltak szerint: „A meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés helyét és időpontját, napirendi pontjait, a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés helyét és időpontját (mely az eredeti közgyűlés időpontja után leghamarabb ½ órával lehetséges), valamint az arról való tájékoztatást, hogy a megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.”Tehát: A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés, a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

A meghívóhoz mellékeltük a 2014 –es beszámolókat, a 2015 költségvetést és a  2015. évi terveket .

A fentieket kifüggesztettük az egyesület hirdetőtábláján.

 

Kérjük a tagság aktív részvételét.

A  meghívót minden tag személyesen, elektronikus formátumban is megkapja. A nyilvánosság biztosítására a meghívó a hirdető táblán ki van függesztve és el lesz küldve hírlevélen is, továbbá fent lesz a netten.

 

Érd, 2015.április 12.

Szakács József  Károly

A Regionális Jóga a Mindennapi Életben Egyesület Érd

(rövidnév:Jógaegyesület Érd) elnöke

 

A "Jóga a mindennapi életben" jó (jótékony) hatásai

  1. A "Jóga a mindennapi életben" megtanít arra, hogy képesek legyünk segíteni magunkon a különböző élethelyzetekben.
  2. Jó egészséget ad.
  3. Fejleszti a koncentrációs készséget.
  4. Megerősíti az önbizalmat.
  5. Fizikai, lelki és szellemi egyensúlyt, békét, harmóniát teremt.
  6. Harmonizálja a külső és belső tevékenységet a mindennapi életben.
  7. Erőt és önbizalmat ad ahhoz, hogy megszabadulhassunk azoktól a szokásoktól, érzésektől és kötöttségektől, amelyek fogva tartanak.
  8. Elvezet az önmegvalósításhoz és a szellemi tökéletességhez (teljességhez) a meditáció által.

Bővebben...

 

Paramhans Swami Maheshwarananda átfogó jógarendszere, a "Jóga a mindennapi életben" rendszer felöleli a test, az elme, a tudat és a lélek minden vonatkozását.

Teljes rendszer, amely a jóga autentikus örökségére épül.

Magában foglal minden fő jógautat:


az önzetlen cselekvés útját (karma jóga)
a szeretet és az Isten iránti odaadás útját (bhakti jóga)
a fegyelem és a meditáció útját (rádzsa jóga)
a felismerés és a tudás útját (gjána jóga)
a gyakorlás és tisztítás útját (hatha jóga)

Bővebben...

 
[Paramhans Swami Maheshwarananda]

Paramhans Swami Maheshwarananda -- vagy röviden Swamiji -- olyan mesterlánc tagja, amelyet ma is mély tisztelet övez. Sri Alakhpuriji a múlt század fordulóján élt a Himalája lábánál. Tanítványát, Sri Devpurijit ő vezette el az önmegvalósításhoz. Sri Devpuriji később az isteni bölcsesség terjesztője lett szerte Radzsasztánban. Itt inkarnálódott Sri Deep Narayan Mahaprabhuji 1828-ban. Sok keresőt inspirált és emelt fel, és mindenki felszabadult, aki eljött hozzá. Sri Deep Narayan Mahaprabhuji egyik odaadó tanítványa Paramhans Swami Madhavanandaji, Holy Guruji, aki Lila Amrit című könyvében örökíti meg szeretett mestere dicsőségét. Tanítványa, Paramhans Swami Maheshwaranandaji által jutottak el Holy Guruji tanításai Európába, ahol más kultúrához és spirituális örökséghez tartozó emberek nyitották meg szívüket, hogy befogadhassák ezt a bölcsességet és szeretetet.

Bővebben...

 

rejtett